អចលនទ្រព្យកម្ពុជា វិនិយោគិនអាស៊ី

មាន 2 អត្តបទ
ក្បួនទំនាក់ទំនងជាមួយវិនិយោគិនអចលនទ្រព្យជនជាតិចិន មិនគួរមើលរំលង ឈុត ប៊ុនធឿន 12/November/2020 14:00

ដូចអ្វីដែលបណ្តាញព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ​Z1News  បានចុះផ្សាយកន្លងមក​ដោយផ្អែកតាម​រយៈរបាយការណ៍ស្រាវបង្ហាញថា ចិនជាវិនិយោគិនបរទេសដែលមានចំណែកធំជាងគេនៅកម្ពុជា ហើយវិស័យសំណង់ និងអចលទ្រព្យ ជាវិស័យដែលរួមចំណែកសំខាន់ជាង

7 reasons Juwai
៧ចំណុចបង្ហាញថា ទីផ្សារអចលនទ្រព្យកម្ពុជាកំពុងទាញចំណាប់អារម្មណ៍វិនិយោគិនអាស៊ី ឈុត ប៊ុនធឿន 09/November/2020 16:26

បើទោះបីស្ថិតក្នុង​កាលៈទេសៈជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩នៅបន្តកើតមានក្តី ប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាទិសដៅដ៏ទាក់ទាញសម្រាប់អ្នកទិញអចលនទ្រព្យរបស់វិនិយោគិនបរទេស ជាពិសេសវិនិយោគិនចិន វិនិយោគិនដទៃទៀតដែលមកពីបណ្តា​ប្រទេសក្នុងតំ