កម្ចីទិញផ្ទះ

មាន 3 អត្តបទ
SoftBank ចាក់ទុនរាប់លានដុល្លារទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីទិញផ្ទះតាមឌីជីថល ឈុត ប៊ុនធឿន 12/April/2021 14:31

ក្រុមហ៊ុនយក្សរបស់ជប៉ុន SoftBank បានបន្ថែមទុនវិនិយោគក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ ៥០០​​លានដុល្លារ ទៅក្នុងក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Better.com ដែលជាក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីទិញផ្ទះតាម​ប្រព័ន្ធឌីជីថល។ តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់សារ

កម្ចីទិញផ្ទះ និងអចលទ្រព្យរក្សាកំណើនរឹងមាំក្នុងឆ្នាំ២០២០ កើនដល់៥ពាន់លានដុល្លារ ឈុត ប៊ុនធឿន 01/February/2021 16:06

ភ្នំពេញ៖   បើទោះកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាមានការថមថយ ដោយសារទទួលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិជំងឺឆ្លងជាលក្ខណៈសកលក្តី តែ​កម្ចីវិស័យអចលនទ្រព្យដែលផ្តល់ឲ្យដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបន្តមានកំណើនរឹងមាំកាលព

កម្ចីទិញផ្ទះដែលផ្តល់ឲ្យដោយធនាគារបានកើនដល់ ៣ ពាន់លានដុល្លារ ហ៊ គីមសាយ 14/July/2020 14:43

ភ្នំពេញ៖ កម្ចីទិញផ្ទះដែលផ្តល់ឲ្យដោយគ្រឹះស្ថានធនាគារនៅកម្ពុជាបានកើនដល់ចំនួន ៣ ពាន់លានដុល្លារ គិតត្រឹមដំណាច់ខែមិថុនាឆ្នាំ ២០២០។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី១​ឆ្នាំ ២០២០ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា (NBC)