weekly talk show

មាន 1 អត្តបទ
កិច្ចពិភាក្សាប្រចាំសប្តាហ៍៖ ជំនាញលក់អចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 12/March/2021 17:08

តើការវិនិយោគណាខ្លះដែលជាការវិនិយោគបានប្រាក់ចំណេញខ្ពស់? វិស័យ អចលនទ្រព្យ អាចជាចម្លើយមួយសម្រាប់សំនួរខាងលើ។ ហេតុអ្វីបានជាវិស័យអចលនទ្រព្យ? ហើយតើត្រូវការជំនាញ អ្វីខ្លះដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍ពីវិស័យនេះ?