Cambodia investment

មាន 1 អត្តបទ
វិស័យឯកជនកម្ពុជា-ចិន សហការសិក្សាពីវិស័យសក្តានុពល និងជំរុញការវិនិយោគនៅកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 16/February/2023 14:18

ចំនុចសំខាន់៖  ការសម្រេចកិច្ចសហការនាពេលនេះ គឺជាការបើកផ្លូវសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ ដើម្បីសិក្សាពីវិស័យសក្តានុពលនៅកម្ពុជា  កម្លាំងសាមគ្គីរវាងក្រុមហ៊ុនទាំងពីរ នឹងរួមចំណែកដ៏សំខាន់សម្រាប់ជំរុញការវិន