អចលនទ្រព្យលំនៅឋាន

មាន 3 អត្តបទ
ធនាគារជាតិ៖ តម្លៃលំនៅឋានមានសន្ទុះជាងគេក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 23/June/2022 19:33

ចំណុចសំខាន់៖ តម្លៃលំនៅ​ឋានកើន ១០ ភាគរយ កាលពីឆ្នាំមុន ទោះសេដ្ឋកិច្ចរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកូវីដ-១៩ កំណើនពលរដ្ឋរស់នៅទីក្រុង និងការរីកចម្រើនផ្នែកហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ បង្កើនតម្រូវការលំនៅឋាន លំនៅឋានតម្ល

៧ ចំណុចទិញដីឡូតិ៍ ឬលំនៅឋាន កុំឲ្យមានហានិភ័យ Bunthoeun Chhut 23/September/2021 18:28

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ បានបង្ហាញពី​ប្រកាសស្តីពី «ការគ្រប់គ្រងអាជីវកម្មអភិវឌ្ឍអចលវត្ថុ» ក្នុងគោលដៅ​បញ្ចៀសហានិភ័យ​ដល់​អ្នកទិញអចលនទ្រព្យដូចជា​ ផ្ទះ ឬដីឡូតិ៍ នៅពេលទិញ​ពី​ម្ចាស់គម្រោង​។​ ប្រកាស

គម្រោងលំនៅឋានថ្មីៗជាច្រើនប្រកាសបើកលក់ Bunthoeun Chhut 07/April/2021 19:10

ភ្នំពេញ៖ ទីផ្សារលំនៅឋានកម្ពុជានៅតែមានការផ្គត់ផ្គង់ល្អ ដោយមានគម្រោងថ្មី និងគម្រោងបញ្ចប់ការសាងសងសរុប ៣២ បានដាក់លក់លើទីផ្សារក្នុងរយៈពេល ៦ ខែចុងក្រោយនេះ (ខែកញ្ញ២០២០ ដល់ មិនា២០២១) ស្មើនឹងចំនួនផ្ទះ ២ម៉ឺនខ្ន