អចលនទ្រព្យពាណិជ្ជកម្ម

មាន 3 អត្តបទ
វត្តមានផ្សារទំនើបថ្មីៗ ធ្វើឱ្យតម្លៃជួលកាន់តែប្រកួតប្រជែងសម្រាប់ម្ចាស់អាជីវកម្ម bunthoeun chhut 14/October/2021 16:45

ភ្នំពេញ៖ ផ្សារទំនើបថ្មីៗចំនួន៣ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់ការសាងសង់រួចរាល់តាមផែនការ និងត្រៀមបើកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកំណើនតម្រូវការទីផ្សារ។​ របាយការណ៍ត្រីមាសទី៣ របស់ក្រុមហ៊ុន

ក្រុមហ៊ុន Coldwell Banker បង្ហាញវត្តមាននៅកម្ពុជាស្របពេលទីផ្សារអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្មកំពុងធំធាត់ (មានវីឌីអូ) ហ៊ គីមសាយ 01/April/2020 18:22

ភ្នំពេញ៖  ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Coldwell Banker Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យលំដាប់អន្តរជាតិមានអាយុកាលជាង ១០០ ឆ្នាំ ចាប់ផ្តើមមានវត្តមានជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាដោយផ្តោតឯកទេសខាង​ទីផ្សារអចលនទ្រព្យសម្រា

ទាំងនេះជាការពន្យល់ពីអចលនទ្រព្យបែបពាណិជ្ជកម្មស្របពេលក្រុមហ៊ុនអាមេរិកបើកដំណើរការ ហ៊ គីមសាយ 20/March/2020 15:59

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Coldwell Banker Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យយីហោដើមពីអាមេរិកមានអាយុជាង ១០០ ឆ្នាំ បានចាប់ផ្តើមដំណើរការនៅកម្ពុជាដោយផ្តោតឯកទេសខាងអចលនទ្រព្យសម្រាប់ពាណិជ្ជកម្ម (Commercial