ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់ អចលនទ្រព្យដីធ្លី

មាន 1 អត្តបទ
ស្រុកមួយនេះក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ប្រែក្លាយពីតំបន់ស្ងប់ស្ងាត់ ទៅជាតំបន់វិនិយោគថ្មី Bunthoeun Chhut 23/October/2020 13:12

ខេត្តពោធិ៍សាត់៖ ស្រុកវាលវែង ដែលធ្លាប់តែជាតំបន់ស្ងប់ស្ងាត់ និងមិនសូវមានការធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់កន្លងមក ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នស្រុកមួយនេះបានប្រែមុខមាត់ និងវិវត្តខ្លួនយ៉ាងឆាប់រហ័ស ក្រោយមានការអភិវឌ្ឍន៍ហេដ្ឋារចនាស