ស្រុកមុខកំពូល ខេត្តកណ្តាល ហាងទីផ្សារដីធ្លី

មាន 1 អត្តបទ
តំបន់ចន្លោះផ្លូវជាតិទាំងពីរនេះក្នុងខេត្តកណ្តាលនឹងក្លាយជាបណ្តុំលំនៅដ្ឋានធំៗនិងអគារពាណិជ្ជកម្ម Bunthoeun Chhut 02/September/2020 12:20

ខេត្តកណ្តាល៖ អ្នកជំនាញផ្នែកអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថាតំបន់ចន្លោះផ្លូវជាតិលេខ ៥ និង​លេខ ៦A ក្នុងខេត្តកណ្តាលមាន​សក្តានុពលខ្ពស់​ក្នុងការ​ទាក់ទាញគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅដ្ឋានធំៗ​​ ដែលនឹង​ជួយជំរុញកំណើនទីផ្សារដីធ្លីន