ស៊ីម៉ងត៍

មាន 1 អត្តបទ
ការផ្គត់ផ្គង់ស៊ីម៉ងត៍ស្ទើរទាំងស្រុងសម្រាប់វិស័យសំណង់កម្ពុជាចេញពីខេត្តកំពត Bunthoeun Chhut 07/July/2020 16:27

ខេត្តកំពត៖ ខេត្តកំពតដែលជាខេត្តជាប់ឆ្នេរសមុទ្រពោរពេញដោយសក្តានុពលទេសចរ និងអចលនទ្រព្យ មានរោងចក្រផលិតស៊ីម៉ងត៍ចំនួន ៤ កំពុងដំណើរការ ហើយផលិតកម្មពីរោងចក្រទាំងបួនបូកបញ្ជូលគ្នាអាចផលិតស៊ីម៉ងត៍បានចំនួន ៦ លានតោនក