សំណង់

មាន 2 អត្តបទ
សំណង់ និងអចលនទ្រព្យ ក្លាយជាក្រុមហ៊ុនលេចធ្លោចូលរួមក្នុងប្រព័ន្ធថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាល Bunthoeun Chhut 01/September/2021 16:35

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនធ្វើអាជីវកម្មក្នុងវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ បានក្លាយជាក្រុមហ៊ុននាំមុខគេមួយ ​ដែលអនុវត្តន៍​ការ​​ចុះបញ្ជីអាជីវកម្មតាមប្រព័ន្ធថ្នាលបច្ចេកវិទ្យា​​​ថ្មីមួយរបស់​រដ្ឋាភិបាល​។​ នេះបើតាមសេចក្តី

វិស័យសំណង់ស្រូបយកទុនជិត៤ពាន់លានដុល្លារនៅឆមាសទីមួយឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 06/July/2020 18:41

ភ្នំពេញ៖ វិស័យសំណង់នៅតែរក្សាកំណើនវិជ្ជមាននៅឆមាសទីមួយឆ្នាំនេះ ហើយទាក់ទាញទុនវិនិយោគសរុបរហូតដល់ ៣,៨ ពាន់ដុល្លារ កើនឡើង ១៣ ភាគរយពីរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ របាយការណ៍ប្រចាំឆមាសទី ១ របស់ក្រសួងរៀបចំដែនដ