សួនឧស្សាហកម្មខ្នាតធំ

មាន 1 អត្តបទ
សួនឧស្សាហកម្មខ្នាតធំដំបូងគេនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺកំពុងជំរុញសក្តានុពលអចលនទ្រព្យនៅខេត្តនេះ Bunthoeun Chhut 06/July/2020 17:29

ខេត្តកំពង់ស្ពឺ៖ គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សួនឧស្សាហកម្មខ្នាតធំដំបូងគេនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺដែលលាតសន្ទឹងលើផ្ទៃដីជាង ៥០០​ហិកតា កំពុងរួមចំណែកបង្កើនទីផ្សារដីធ្លីនៅតំបន់ជុំវិញ។ គម្រោងសួនឧស្សាហកម្មនេះត្រូវបានអភិវឌ្ឍន៍ដោយ