សង្កាត់ឳឡោក

មាន 1 អត្តបទ
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការវិនិយោគលំនៅឋានក្នុងសង្កាត់ពីរនៅខណ្ឌកំបូល Bunthoeun Chhut 19/July/2021 16:13

ភ្នំពេញ៖ សង្កាត់ស្នោរ និងសង្កាត់ឳឡោកកំពុងក្លាយជាតំបន់មានការរីកដុះដាលច្រើនជាងគេក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងលំនៅឋាន បើធៀបនឹងសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតក្នុងខណ្ឌកំបូល។ នេះបើតាមអ្នកឯកទេសដីធ្លីក្នុងខណ្ឌកំបូល។ លោក អ៊ឹង  ប