សង្កាត់ស្នោរ

មាន 2 អត្តបទ
អ្នកអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យកំពុងចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើការវិនិយោគលំនៅឋានក្នុងសង្កាត់ពីរនៅខណ្ឌកំបូល Bunthoeun Chhut 19/July/2021 16:13

ភ្នំពេញ៖ សង្កាត់ស្នោរ និងសង្កាត់ឳឡោកកំពុងក្លាយជាតំបន់មានការរីកដុះដាលច្រើនជាងគេក្នុងការអភិវឌ្ឍគម្រោងលំនៅឋាន បើធៀបនឹងសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតក្នុងខណ្ឌកំបូល។ នេះបើតាមអ្នកឯកទេសដីធ្លីក្នុងខណ្ឌកំបូល។ លោក អ៊ឹង  ប

អ្នកឯកទេសខាងជំនួញដីធ្លីប្រាប់ពីទីតាំង ៣ កន្លែងដែលទិញ-លក់មានឱកាសចំណេញលឿន Bunthoeun Chhut 19/May/2020 16:12

{:kh} ការទិញលក់ដីធ្លីគឺជាការជួញដូរអចលនទ្រព្យដ៏ពេញនិយមជាងគេមួយក្នុងចំណោមប្រភេទអចលនទ្រព្យផ្សេងៗទៀតនៅកម្ពុជា។ នេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ពីលោក កាង សុធី នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Century 21 Land Station។ ការជ្