សង្កាត់បាក់ខែង

មាន 1 អត្តបទ
តំបន់ពីរក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារដែលមានតម្លៃដីទាប សម្រាប់វិនិយោគិនដីធ្លីពិចារណា Bunthoeun Chhut 14/July/2021 16:53

ភ្នំពេញ៖ សង្កាត់បាក់ខែង​ និងសង្កាត់​កោះដាច់ ជាតំបន់ដែលមានតម្លៃដីទាបជាងគេ ធៀ​បនឹងសង្កាត់ផ្សេងទៀតក្នុងខណ្ឌជ្រោយចង្វារ​ ដែលអ្នកវិនិយោគអាចទិញចូលក្នុងតម្លៃទាប លក់ចេញក្នុងតម្លៃខ្ពស់។ នេះបើតាមអ្នកឯកទេសដីធ្លី