សង្កាត់កន្ទោក

មាន 1 អត្តបទ
សង្កាត់កន្ទោកក្លាយជាតំបន់ដែលមានតម្លៃដីខ្ពស់ជាងគេក្នុងខណ្ឌកំបូល Bunthoeun Chhut 22/July/2021 14:42

សង្កាត់កន្ទោក ជាតំបន់​ដែលមានតម្លៃដីខ្ពស់​ជាងគេ បើធៀបនឹងសង្កាត់ផ្សេងៗទៀតក្នុងខណ្ឌកំបូល ដោយសារសង្កាត់នេះមានសកម្មភាព​នៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មច្រើនជាងគេ។ នេះបើតាមអ្នកឯកទេសដីធ្លី។ លោក អ៊ឹង  ប៊ុនហួត ប្រធានសា