សកម្មភាពទិញ-លក់

មាន 1 អត្តបទ
លំនៅឋានតម្លៃសមរម្យនៅតែមានសកម្មភាពទិញលក់ល្អ Bunthoeun Chhut 25/March/2021 17:16

ភ្នំពេញ៖ ទីផ្សារលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យ​នៅតែ​មាន​ការទិញ-លក់ខ្លាំងនៅក្នុងស្ថានភាពមិនអំណោយផលនៃអំឡុងពេលកូវីដនេះ តែការ​ទិញ-លក់លំនៅឋានដែលមានតម្លៃខ្ពស់ៗចាប់ពី ២០ ម៉ឺនដុល្លារ​​ហាក់មានការថម​ថយ។ នេះបើតាមអ្នកជំនាញក្