វ៉ា វីរៈ

មាន 4 អត្តបទ
ស្វែងយល់ចំណុចទាំងនេះសិន មុនសម្រេចចិត្តវិនិយោគលើវិស័យដីធ្លី Bunthoeun Chhut 20/April/2021 06:00

មិនថាតែការវិនិយោគលើវិស័យដីធ្លី ឬការវិនិយោគលើវិស័យណាមួយនោះទេ មូលដ្ឋាននៃចំណេះដឹងសម្រាប់ការវិនិយោគ ជាកត្តាសត្យានុម័ត​ និងចាំបាច់ ដែលលោកអ្នកគួរស្វែងយល់ឱ្យបានច្បាស់ ដើម្បីឱ្យការវិនិយោគនោះទទួលបាននូវភាពសមប្រ

ដីធ្លីជាយក្រុងនៅតែបន្តសកម្មភាពទិញលក់យ៉ាងផុសផុល​ Bunthoeun Chhut 26/February/2021 18:00

ទីតាំងដីធ្លីសំខាន់ៗមួយចំនួននៅតំបន់ជាយរាជធានីភ្នំពេញនៅតែរក្សាសកម្មភាព​ទិញ-លក់យ៉ាងសកម្ម​កាលពីឆ្នាំមុន និង​ពេលនេះ ដោយសារ​​​វិនិយោគិនក្នុងស្រុក​នៅតែមានទំនុកចិត្តខ្ពស់ពីឱកាស​ចំណេញនាពេលខាងមុខ​ស្របពេល​ការអភិ

គន្លឹះកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យដើម្បីលក់ចេញបានលឿន Bunthoeun Chhut 22/April/2020 14:51

ភ្នំពេញ៖ ការកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវអាចជារឿងស្មុគ្រស្មាញមួយសម្រាប់ម្ចាស់ទ្រព្យ ព្រោះថាប្រសិន​បើការកំណត់ក្នុងតម្លៃមិនសមស្របតាមទីផ្សារអ្នកទិញអាចមិនចាប់អារម្មណ៍ ឬអាចប្រឈមនឹងការខាតបង់។   ដើ

អ្នកជំនាញបង្ហាញគន្លឹះកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យដើម្បីលក់ចេញបានលឿននិងស្របតាមទីផ្សារ Bunthoeun Chhut 07/April/2020 18:07

{:kh} ភ្នំពេញ៖ ការកំណត់តម្លៃអចលនទ្រព្យឱ្យបានត្រឹមត្រូវអាចជារឿងស្មុគ្រស្មាញមួយសម្រាប់ម្ចាស់ទ្រព្យ ព្រោះថាប្រសិន​បើការកំណត់ក្នុងតម្លៃលើសទីផ្សារអ្នកទិញអាចមិនចាប់អារម្មណ៍ ស្របពេលការដាក់លក់ក្រោមទីផ្សារពេក