វៀតណាម

មាន 3 អត្តបទ
អចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្ម បង្ហាញពីសញ្ញាងើបឡើងវិញ Bunthoeun Chhut 25/March/2022 08:53

ចំណែកទីផ្សារអចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្មនៅវៀតណាមរំពឹងថា នឹងមានការកើនឡើងនៅឆ្នាំនេះ ដោយសារការបើកព្រំដែនឡើងវិញ ដែលនឹងជំរុញរំហូរវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេស (FDIs) ខណៈដែល​វិស័យផលិតកម្មបង្ហាញភាពប្រសើរឡើងវិញ ដែលបានជួយបង្កើ

ទីតាំងការិយាល័យនៅកម្ពុជា មានតម្លៃជួលទាបជាងវៀតណាម និងថៃ Bunthoeun Chhut 22/June/2021 15:51

ភ្នំពេញ៖ តម្លៃជួលទីតាំងការិយាល័យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមានតម្លៃទាបជាងជិតពីរដង ធៀបនឹងប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសថៃ។ នេះបើតាមរបាយការណ៍ក្រុមហ៊ុនស្រាវជ្រាវក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ។ កត្តានេះឆ្លុះបញ្ជាំងថា តម្លៃដើ

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យធំជាងគេនៅវៀតណាមរំពឹងបា្រក់ចំណេញ ១,៥ ពាន់លានដុល្លារ Bunthoeun Chhut 18/May/2021 15:28

វៀតណាម៖ ក្រុមហ៊ុន Vinhome ដែលជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យធំជាងគេនៅវៀតណាម រំពឹងទទួលបានកំណើនប្រាក់ចំណេញ​ប្រចាំឆ្នាំ ២៤ ភាគរយនៅឆ្នាំនេះ ស្មើនឹងទឹកប្រាក់ ១,៥២ ពាន់លានដុល្លារ។  នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស