វិស័យសំណង់

មាន 1 អត្តបទ
វៀតណាមនាំចេញដែកទៅទីផ្សារអន្តរជាតិកើនជាង ៧០% នៅដើមឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 11/March/2021 15:29

វៀតណាមបាននាំចេញដែកសម្រាប់ផ្គត់ផ្គង់វិស័យសំណង់​កើនឡើង​ជិត ៧២ ភាគរយនៅរយៈពេលពីរខែដំបូងឆ្នាំ ២០២១ នេះ ដែលដែកភាគច្រើនក៏បាននាំចូលមកកាន់​ទីផ្សារកម្ពុជា​ផងដែរ។ នេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍សារព័ត៌មានក្នុងស្រុកវៀតណា