វិស័យលក់រាយ

មាន 3 អត្តបទ
ហាងភីហ្សា Pizza Hut ដ៏ល្បីល្បាញបើកអាជីវកម្មនៅកម្ពុជាបង្កើនតម្រូវការទីតាំងអាជីវកម្ម Bunthoeun Chhut 05/August/2021 15:57

ម៉ាកយីហោហាង​ភីហ្សាលំដាប់ពិភពលោក​បើកដំណើរការនៅកម្ពុជាជាលើកដំបូង ហើយគ្រោងពង្រីកខ្លួនដល់ ៣០ ហាងក្នុង​រយៈពេល ៣ ឆ្នាំ។ វត្តមាន Pizza Hut ជួយបង្កើនសក្តានុពលវិស័យលក់រាយកម្ពុជា ពង្រឹងទីផ្សារអចលនទ្រព្យ បង្ក

មហាសេដ្ឋី Jack Ma បោះទុនវិនិយោគលើវិស័យលក់រាយនៅវៀតណាមជាលើកដំបូង Bunthoeun Chhut 19/May/2021 18:32

ក្រុមហ៊ុន Alibaba របស់មហាសេដ្ឋី Jack Ma តាមរយៈសម័្ពន្ធអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនគឺក្រុមហ៊ុន Baring Private Equity Asia បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទិញយកភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុនលក់រាយធំជាងគេនៅវៀតណាម ដែលជាការវិនិយោគជាលើកដំបូ

ទីតាំងលក់រាយដែលមិនមានអ្នកជួលបានកើនឡើងខ្លាំង តែជាឱកាសសម្រាប់ពាណិជ្ជករចាប់យកទីតាំង Bunthoeun Chhut 04/March/2021 17:09

ភំ្នពេញ៖ អ្នកមានបំណងធ្វើអាជីវកម្មក្នុងផ្សារទំនើបនាពេលនេះ​​អាច​​ជ្រើស​​ទីតាំងល្អៗ​​ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ​បានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយសារទីតាំង​សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្ម​ក្នុងផ្សារទំនើបដែល​នៅទំនេរ (vacancy