វិនិយោគដីធ្លី

មាន 4 អត្តបទ
ត្រឹមរយៈពេលពីរឆ្នាំ ក្រុមហ៊ុននេះទទួលបានអចលនទ្រព្យដាក់លក់ ១ពាន់ទីតាំង Bunthoeun Chhut 12/January/2022 17:56

ចំណុចសំខាន់៖ ដីធ្លីជាង ១ពាន់ទីតាំង​បានកំពុង​ដាក់លក់តាមរយៈក្រុមហ៊ុន Century 21 Zillion Holding ទីតាំង៣កន្លែងមានការវិនិយោគលើរីហ្សតច្រើនជាងគេ ស្រុក៤ មានតម្លៃដីដាក់លក់ខ្ពស់បំផុត ៣៥ ដុល្លារក្ន

ចង់ដឹងថាការវិនិយោគដីមួយកន្លែងចំណេញ ឬអត់ តើគួរដឹងចំនុចអ្វីខ្លះ? Bunthoeun Chhut 02/August/2021 17:43

រាល់ការវិនិយោគតែង​រំពឹងទៅលើផលចំណេញ តែដើម្បីទទួលបានផលចំណេញ ហើយបញ្ចៀសនូវការខាតបង់ ចាំបាច់ត្រូវមានការសិក្សាពីកត្តាសំខាន់ៗមួយចំនួនមុននឹងសម្រេចចិត្តវិនិយោគ។ នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាចែករំលែកចំណេះដឹងស្តីពី «ឱ

ទីតាំងដីធ្លីនៅខណ្ឌជាយក្រុងទាំង៣នេះ មានតម្លៃដីក្រោម $100/sqm Bunthoeun Chhut 06/April/2021 18:45

ភ្នំពេញ៖ ខណ្ឌចំនួនបីនៃរាជធានីភ្នំពេញដែលសុទ្ធសឹងជាខណ្ឌទីប្រជុំជនថ្មីនៅ​មានទីតាំងដីមួយចំនួនដែលអាចរកទិញបាន​ក្រោម ១០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ដែលអាច​ជាឱកាសល្អក្នុងការ​ទិញចូលទុក​​លក់ចេញបានចំណេញ។ ខណ្ឌ

ទីផ្សារដីធ្លីនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាទីផ្សាររបស់អ្នកទិញ Bunthoeun Chhut 04/August/2020 16:19

ខេត្តសៀមរាប​៖ ទីផ្សារដីធ្លីនៅខេត្តសៀមរាបនាពេលបច្ចុប្បន្នគឺជាទីផ្សារដែលផ្តល់ឱកាសល្អសម្រាប់អ្នកមានលុយច្រើនដើម្បីទិញចូលទុកចំណេញ ស្របពេលអចលនទ្រព្យប្រភេទនេះកំពុងដាក់លក់កាន់តែច្រើនឡើងនិងសុទ្ធសឹងមានទីតាំងនៅត