វាលវែង ពោធិ៍សាត់ ច្រកអន្តរជាតិថ្មី

មាន 1 អត្តបទ
ការបើកច្រកព្រំដែនថ្មដាជាមួយថៃនឹងបង្កើនលំហូរពាណិជ្ជកម្ម និងអចលនទ្រព្យក្នុងស្រុកវាលវែង Bunthoeun Chhut 30/December/2020 12:11

ពោធិ៍សាត់៖ ស្រុកវាលវែង ខេត្តពោធិ៍សាត់ នឹង​សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្មកាន់តែរស់រវើក ដោយសារលទ្ធភាពបង្កើតបង្កើតច្រកអន្តរជាតិថ្មីមួយនៅព្រំដែនកម្ពុជាថៃ ស្របពេលផ្លូវតភ្ជាប់​មួយខ្សែរវាងច្រកភូមិថានសេន ខ