លោកគ្រូ ឃីម សុខហេង

មាន 1 អត្តបទ
ការទិញ-លក់អចលនទ្រព្យនៅជាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនៅតែមានសកម្មភាពខ្លាំង Bunthoeun Chhut 15/March/2021 16:46

ភ្នំពេញ៖ ការទិញ-លក់ក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរក្សាបានសកម្មភាពផុសផុលនៅ​រយៈពេលជាងមួយឆ្នាំចុងក្រោយនេះ ដែលធ្វើឱ្យតម្រូវការ​សេវាកម្មអចលនទ្រព្យពីអ្នកជំនាញនៅតែមានខ្លាំង។ នេះបើតាមលោក​ ព្រាប កុល​ គ្រូ​បង្វឹកប្រចាំក្