លក់រាយ

មាន 1 អត្តបទ
ផ្សារទំនើបនៅកម្ពុជាបែងចែកជាប៉ុន្មានប្រភេទ? Bunthoeun Chhut 12/May/2021 07:50

វិស័យផ្សារទំនើបបានរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនៅកម្ពុជា​គិតចាប់ពីឆ្នាំ ២០១៤ មក ស្រប​ពេល​ផ្សារទំនើបអ៊ីអន ១ ដែលជាផ្សារទំនើបអន្តរជាតិដំបូងគេរបស់ជប៉ុនបានដាក់ឲ្យដំណើរការជាផ្លូវការ​។ គិតមកទល់ពេលនេះ ផ្សារទំនើបបានរីកដ