រាជធានីភ្នំពេញ

មាន 2 អត្តបទ
គម្រោងរោងចក្រឧស្សាហកម្មបោះទីតាំងវិនិយោគក្នុងខេត្តកណ្តាល ច្រើនជាងភ្នំពេញ Bunthoeun Chhut 14/October/2021 12:56

គម្រោងរោងចក្រឧស្សាហកម្មថ្មីៗ បានបោះទីតាំងវិនិយោគក្នុងខេត្តកណ្តាលគិតចាប់ពីខែមករា មកដល់ដើមខែតុលា ឆ្នាំ២០២១ មានចំនួនច្រើជាងនៅរាជធានីភ្នំពេញ។ នេះបើតាមក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា (CDC)។ កំណើនគម្រោងវិន

ទីតាំងដីសម្រាប់លំនៅឋានក្រុងហូជីមិញ ប្រហាក់ប្រហែលតំបន់ពាណិជ្ជកម្មមួយនៅភ្នំពេញ Bunthoeun Chhut 26/July/2021 17:46

ភ្នំពេញ៖  ទីតាំងដីសម្រាប់សាងសង់លំនៅឋានក្នុងក្រុងហូជីមិញប្រទេសវៀតណាមមានតម្លៃជាមធ្យមជិត ៦ ០០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ​។ នេះបើ​តាម​ទិន្ន័យ​ទីផ្សារអចលនទ្រព្យរបស់ក្រុមហ៊ុន JLL Vietnam។ តម្លៃនេះប្រហាក