រតនគិរី ដីធ្លីកសិកម្ម

មាន 1 អត្តបទ
Ratanakiri agri export
រតនគិរីមានគម្រោងវិនិយោគកសិកម្មទ្រង់ទ្រាយធំ ផ្គត់ផ្គង់ការនាំចេញទៅក្រៅប្រទេស Bunthoeun Chhut 15/January/2021 09:44

រតនគិរី៖ ខេត្តរតនគិរីមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគជិត៣០ ក្រុមហ៊ុនកំពុងបោះទុនវិនិយោគលើគម្រោងចម្ការខ្នាតធំដើម្បីនាំចេញកសិផលទៅក្រៅប្រទេស។ តាមទិន្នន័យបច្ចុប្បន្នភាពរបស់រដ្ឋបាលខេត្តរតនគិរី វឌ្ឍនភាពទិសដៅការងារឆ្នា