ម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ច ២០២០ អចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
៦ ចំណុចសំខាន់ៗពីម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងឆ្នាំ 2020 Bunthoeun Chhut 29/September/2020 18:17

ភ្នំពេញ៖ បញ្ហាប្រឈមជាសកល​ដែលបង្កឡើងដោយជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-19 បានអូសបន្លាយជាង​៩ខែមកហើយ ដែលបានគម្រាមគំហែងដល់ការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូល។ ប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាកម្ពុជា មិនអាចគេចផុតឡើយពីផ