មហាវិថីសម្តេចហ៊ុន សែន

មាន 2 អត្តបទ
តម្លៃដីក្នុងតំបន់ផ្លូវ ៦០ ម៉ែត្រកើនឡើងជាង ១០០ ភាគរយជាប្រចាំឆ្នាំ Bunthoeun Chhut 12/August/2021 15:26

ភ្នំពេញ​៖ តម្លៃ​ដីឋិតនៅតាមបណ្តោយមហាវិថីសម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឬផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ បានកើនឡើង​យ៉ាងគំហុក ក្នុងរយៈពេលជិត៨ ឆ្នាំចុងក្រោយ ដោយ​កើនឡើងដល់ទៅ ១១ដង​ ក្នុងរយៈពេល​​ពីឆ្នាំ២០១៣ មកដល់បច្ចុប្បន្ន។ នេះបើតាមការ

បម្រែបម្រួលទីផ្សារដីធ្លីផ្លូវ៦០ម៉ែត្រ ៣ឆ្នាំមុន និងក្រោយការសាងសង់ផ្សារទំនើប AEON III Bunthoeun Chhut 04/February/2021 17:57

ភ្នំពេញ៖ បន្ទាប់ពីផ្លូវ ៦០ ម៉ែត្រឬមហាវិថីសម្តេចហ៊ុន សែន បានដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការ គម្រោងវិនិយោគដូចជា​ផ្សារទំនើប អគារពាណិជ្ជកម្ម និងសំណង់លំនៅឋានជាច្រើន បានទៅអភិវឌ្ឍន៍នៅតំបន់នោះជាបន្តបន្ទាប់ ដែលធ្វ