ភ្នំពេញឆ្នាំ ២០៣០

មាន 3 អត្តបទ
តម្រូវការទីតាំងការិយាល័យទំនើបបន្តកើនឡើងដោយសារការយល់ឃើញថ្មីរបស់ពាណិជ្ជករ Bunthoeun Chhut 03/June/2020 17:02

{:kh} ភ្នំពេញ៖ តម្រូវការទីតាំងការិយាល័យទំនើបនឹងបន្តកើនឡើងខ្លាំងនាពេលខាងមុខ ដោយសារកំណើនសកម្មភាពពាណិជ្ជ​កម្ម និងការផ្លាស់ប្តូរការយល់ឃើញរបស់ពាណិជ្ជករទៅលើអត្ថប្រយោជន៍នៃអគារការិយាល័យស្តង់ដារ។   លោក Cris

បណ្តាញព័ត៌មានអចលនទ្រព្យ Zillennium Media ប្រកាសប្តូរឈ្មោះ​មកជា Z1 News Admin 10/February/2020 11:45

ភ្នំពេញ៖ គណៈគ្រប់គ្រង​នៃបណ្តាញព័ត៌មាន​​​អចលនទ្រព្យ Zillennium Media បាន​សម្រេច​នៅ​ថ្ងៃចន្ទ ទី ១០​ខែកុម្ភៈ ​ឆ្នាំ២០២០ប្តូរ​ឈ្មោះ​បណ្តាញ​ព័ត៌​មាន​របស់ខ្លួន​ទៅ​ជា Z1 News វិញ​ដោយ​មាន​ការ​រចនា​ឡូ​ហ្គោ​​ថ្

ការផ្គត់ផ្គង់ខុនដូរនឹងកើនឡើង ៥ ដងពីចំនួនបច្ចុប្បន្ននៅត្រឹមតែ ១០ ឆ្នាំទៀតប៉ុណ្ណោះ Bunthoeun Chhut 03/January/2020 16:53

ភ្នំពេញ៖ ចំ​នួន​​ខុន​ដូ​នៅ​ភ្នំពេញ​នឹង​បន្ត​កើន​ឡើង​ខ្លាំង​នៅ​ ១០ ឆ្នាំ​បន្ទាប់​ ដោយ​​ការ​​ផ្គត់​ផ្គង់នឹង​មាន​​ដល់​​ទៅ​ជិត ៣០ ម៉ឺន​យូនីតនៅ​ឆ្នាំ ២០៣០ ខាង​មុខ​ ដែល​​ស្មើ​នឹង​កំ​ណើន​​ ៥ ដង​ពី​ចំ​នួន​បច្