ភ្នាក់ងារអាជីព

មាន 1 អត្តបទ
ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យឆ្នើមជាងគេនៅអាមេរិកសម្រេចការលក់ជាង ១ ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំ Bunthoeun Chhut 27/July/2021 15:32

ក្រុម​​ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យពី​សម្ព័ន្ធ​ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ Coldwell Banker បានក្លាយជាក្រុម​ចំណានជាងគេ​នៅអាមេរិកកាលពីឆ្នាំមុន ដោយសម្រេចការលក់អចលនទ្រព្យសុទ្ធតែប្រណិតៗ មានតម្លៃ​ដល់ទៅជាង ១,២៣ ពាន់លានដុល្លា