ភ្ញៀវទេសចរ

មាន 1 អត្តបទ
ខេត្តព្រះសីហនុ បានជួយយោងខេត្តសៀមរាប ឲ្យកម្ពុជារក្សាបានកំណើនអ្នកដំណើរតាមអាកាស Bunthoeun Chhut 20/January/2020 20:14

ភ្នំពេញ៖ ចំ​នួន​អ្នក​ដំ​ណើរ​កាត់​តាម​អា​កា​ស​យាន​ដ្ឋានអន្តរ​ជាតិ​ក្រុង​​ព្រះ​សី​ហនុបាន​កើន​ឡើង​យ៉ាង​គម្ហក់​​កាល​ពី​ឆ្នាំ ២០១៩ ហើយ​បាន​ដើរ​តួនា​ទី​យ៉ាង​សំខាន់​ក្នុង​ការ​​ប៉ះ​ប៉ូវ​ដល់​ការ​ធ្លាក់​ចុះ​នៃច