ភាពជោគជ័យ

មាន 1 អត្តបទ
លោក Rick Davidson អ្នកជំនាញនៅ​ពី​ក្រោយ​ភាព​ជោគ​ជ័យ​របស់ Century 21 មកដល់​កម្ពុជាលើក​ដំបូង Bunthoeun Chhut 09/December/2019 14:37

ភ្នំពេញ៖ លោក Rick Davidson ដែលជា​អ្នក​ជំ​នាញ​ដ៏​​​សំ​ខាន់មួយ​រូប​ក្នុង​ការ​ធ្វើ​ឲ្យ​​​ម៉ាក​យី​ហោ​ក្រុម​ហ៊ុន​ អចលន​ទ្រព្យ​ Century 21 Real Estate របស់​អាមេរិក​​​​​ល្បី​ល្បាញ​​លើ​ពិ​ភព​លោកបាន​បង្ហាញ​​វត