ភាគហ៊ុន

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមអ្នកជំនួញមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភនៅអាមេរិកកំពុងផ្តោតលើការវិនិយោគអចលនទ្រព្យ Bunthoeun Chhut 22/March/2021 17:44

ការវិនិយោគក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យនៅតែជាមុខជំនួញដែលពេញនិយមជាងគេ​ សម្រាប់ក្រុមអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិស្តុកស្តម្ភនៅសហរដ្ឋអាមេរិក ដោយមហាសេដ្ឋីទាំងនោះបានបណ្តាក់ទុនក្នុងវិស័យនេះ​ធំជាងគេធៀបនឹងវិស័យ​ផ្សេងៗទៀត​​។​