ព្រះសីហនុ ខណ្ឌសែនសុខ

មាន 1 អត្តបទ
ទីតាំងដីធ្លីបួនកន្លែងក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលនឹងខណ្ឌ១នៅភ្នំពេញ Bunthoeun Chhut 06/January/2021 17:51

ព្រះសីហនុ៖  ទីផ្សារ​ដីធ្លីនៅសង្កាត់សំខាន់ៗចំនួន ៤ នៅខេត្តព្រះសីហនុនៅឆ្នាំ ២០២០ នេះមានតម្លៃជាមធ្យមចន្លោះពី២០០០ ដុល្លាររហូតដល់ ៣៥០០ ដុល្លារក្នុងមួយម៉ែត្រការ៉េ ដែល​ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានឹងតម្លៃដីនៅខណ្ឌសែនសុខ