ព្រះសីហនុ កំពត ទេសចរណ៍

មាន 1 អត្តបទ
ខេត្តជាប់សមុទ្រពីរទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរច្រើនជាងគេក្នុងអំឡុងថ្ងៃឆ្លងឆ្នាំសកល Bunthoeun Chhut 06/January/2021 17:29

ខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តកំពតបានក្លាយជាគោលដៅទេសចរណ៍ដ៏លេចធ្លោជាងគេសម្រាប់ការធ្វើដំណើរកម្សាន្តនាព្រឹត្តការណ៍ឆ្នាំសកលកន្លងទៅនេះដែលបានឈរនៅគោលដៅលំដាប់កំពូលទាំងពីរក្នុងចំណោមទិសដៅទេសចរនានានៅកម្ពុជា។ និន្នាកា