ព្រះសីហនុ

មាន 2 អត្តបទ
កំពត ជាគោលដៅលេចធ្លោជាងគេក្នុងចំណោមតំបន់សំខាន់ៗ4សម្រាប់ការវិនិយោគផ្ទះលម្ហែកាយ Bunthoeun Chhut 24/February/2021 09:15

{:kh}អ្នកជំនាញក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យបានលើកឡើងថា ខេត្តកំពត ជាទិសដៅឈានមុខគេ ក្នុងចំណោមទីតាំងសក្តានុពលទាំងបួនសម្រាប់ការទាក់ទាញវិនិយោគផ្ទះសម្រាកលម្ហែកាយ ឬផ្ទះទីពីរ ដែលកំពុងពេញនិយមក្នុងចំណោមអ្នកមានជីវភាពធូធា

ដីធ្លីតំបន់នេះរំពឹងហក់ឡើងខ្ពស់ ក្រោយគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ទីក្រុងរាមលេចចេញជារូបរាង Bunthoeun Chhut 16/February/2021 18:59

{:kh}ខេត្តព្រះសីហនុ៖ ដីធ្លីនៅតំបន់រាមដែលកំពុងទទួលបានគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ធំៗពីវិនិយោគិនអន្តរជាតិជាច្រើន នឹងមានទីផ្សារកាន់តែល្អនាពេលអនាគត ស្របពេលតម្លៃដីបច្ចុប្បន្ននៅមានលក្ខណៈអំណោយផលច្រើនដល់អ្នកទិញទុកចំណេញ។ ន