ព្រះវិហារ ទីផ្សារដីធ្លី ពាណិជ្ជកម្ម កសិ-ឧស្សាហកម្ម

មាន 1 អត្តបទ
ទីតាំងដីធ្លីដាក់លក់ក្នុងខេត្តព្រះវិហារកើនឡើងខ្ពស់មិនធ្លាប់មាន ខណៈតម្លៃទីផ្សានៅថេរ Bunthoeun Chhut 10/August/2020 13:50

ខេត្តព្រះវិហារ៖ ​ ការដាក់លក់ដីធ្លីដែលមានទីតាំងល្អៗក្នុងខេត្តព្រះវិហារ មានកំណើនខ្ពស់មិនធ្លាប់មានពីមុនមក ខណៈដែលទីផ្សារនៅតែរក្សាតម្លៃថេរ ដែលនេះអាច​ជាឱកាសវិនិយោគទទួលបានផលចំណេញពេលទីផ្សារមានសន្ទុះកំណើននាពេល