ពោធិ៍សាត់ អចលនទ្រព្យ ទីផ្សារដីធ្លី

មាន 1 អត្តបទ
ទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្រុងពោធិ៍សាត់វិវត្តន៍ពីការពុះឡូតិ៍ទៅជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋាន Bunthoeun Chhut 26/October/2020 17:40

ខេត្តពោធិ៍សាត់៖  និន្នាការនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្នុងក្រុងពោធិ៍សាត់នារយៈពេលពីឆ្នាំចុងក្រោយនេះបានវិវត្តន៍ពីការ​ពុះដីឡូតិ៍ ទៅជា​ការវិនិយោគលើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍លំនៅឋានដែលមានតម្លៃទាប និងមធ្យម ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងត