ពាន់​រង្វាន់ជាម៉ាកយីហោឆ្នើមក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
Century 21 Cambodia បន្តជាម៉ាកយីហោឆ្នើមក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 24/May/2022 16:55

ក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជា ក្រុមហ៊ុនមានកេរ្ត៍ឈ្មោះ (ឬម៉ាកយីហោ) ឆ្នើមជាងគេបំផុតក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យរយៈពេលពីរឆ្នាំជាប់ៗគ្នានៅកម្ពុជាពីទស្សនា​វដ្តី T