ពានរង្វាន់ឆ្នើម

មាន 1 អត្តបទ
Century 21 Cambodia ក្លាយជាម៉ាកយីហោល្អជាងគេបំផុតក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ២០២០ Bunthoeun Chhut 11/March/2021 22:34

{:kh}ភ្នំពេញ៖  ក្រុមហ៊ុន Century 21 Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់នៅកម្ពុជាដែលទទួលបានពានរង្វាន់ជា ក្រុមហ៊ុនមានកេរ្ត៍ឈ្មោះ (ឬម៉ាកយីហោ) ឆ្នើមជាងគេបំផុតក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យប្រចាំឆ្នាំ ២០២០។ នេះបើយោងតាមការវ