ពាណិជ្ជកម្ម

មាន 1 អត្តបទ
គម្រោងលំនៅឋានធំៗ កំពុងបង្កើនសក្តានុពលអចលនទ្រព្យខណ្ឌឬស្សីកែវ Bunthoeun Chhut 06/July/2022 11:32

ភ្នំពេញ៖  ខណ្ឌឬស្សីកែវដែលស្ថិតនៅតាមបណ្តោយទន្លេសាបត្រើយខាងលិចនៃរាជធានីភ្នំពេញ បានបង្ហាញសក្តានុពលកាន់តែខ្លាំងឡើង ដោយគម្រោងលំនៅឋានធំៗជាច្រើនកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងខណ្ឌនេះ។ ប្រធានគ្រប់គ្រងសាខារបស់ក្រុមហ៊ុន C