ផ្សារហ៊ុនញ៉ូវញក NYSE KE Holdings Inc Beike

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យយក្សរបស់ចិនឡើងផ្សារហ៊ុនអាមេរិកដោយជោគជ័យលើសការរំពឹងទុក Bunthoeun Chhut 27/August/2020 17:38

ក្រុមហ៊ុន KE Holdings Inc ឬគេស្គាល់ថា Beike ដែលជាក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យធំជាងគេរបស់ចិនដែលបម្រើសេវាកម្មទិញ-លក់លំនៅដ្ឋានតាមរយៈប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា បានសម្រេចចុះបញ្ជី​ជួញដូរភាគហ៊ុន​របស់ខ្លួន​ជា​ផ្លូវការហើយ​នៅ