ផ្លូវ៤១

មាន 1 អត្តបទ
ផ្លូវឧស្សាហកម្មថ្មីដែលអ្នកជំនាញប្រដូចទៅជាផ្លូវវ៉េងស្រេងទីពីរ នឹងពង្រីកនៅឆ្នាំក្រោយ Bunthoeun Chhut 28/June/2021 16:58

ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន បានប្រកាសពីគម្រោងស្តារ និងពង្រីកផ្លូវជាតិលេខ ៤១ ក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺ ឲ្យកាន់តែធំទូលាយ ដោយ​គ្រោង​ចាប់ផ្តើមបើកការដ្ឋានសាងសង់នៅឆ្នាំ២០២២។​ ឯកឧត្តម ស៊ុន​ ចាន់ថុល រដ្ឋមន្ត្រី