ផ្លូវ៣​៨​ខ្សែ

មាន 1 អត្តបទ
គម្រោងធំៗទាំង៤នេះនឹងធ្វើឲ្យខេត្តសៀមរាបទាក់ទាញទាំងទេសចរ និងវិនិយោគ Bunthoeun Chhut 05/April/2022 12:12

ខេត្តសៀមរាប​ នឹងក្លាយជាទីក្រុងទំនើប និងរីកចម្រើនខ្លាំង ដោយសារគម្រោងអភិវឌ្ឍធំៗ ពីស្ថាប័នរាជរដ្ឋាភិបាល និងក្រុមហ៊ុនឯកជន ស្របពេលដែលខេត្តទេសចរណ៍វប្បធម៌-ប្រវត្តិសាស្រ្ត មួយនេះត្រូវបានប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជ