ផ្លូវជាតិលេខ១០

មាន 2 អត្តបទ
តើដីធ្លីនៅតាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១០ មានកំណើនយ៉ាងដូចម្តេចនៅពីរឆ្នាំចុងក្រោយនេះ? Bunthoeun Chhut 31/August/2021 18:14

តម្លៃដី​​តាមបណ្តោយផ្លូវជាតិលេខ១០ ដែលជាផ្លូវសាងសង់​ថ្មី កំពុងមានការប្រែប្រួលគួរឲ្យកត់សម្គាល់​នារយៈពេលពីរឆ្នាំចុងក្រោយ ស្របពេលផ្លូវជាតិថ្មីនេះសម្រេចការសាងសង់បាន​ជាងពាក់កណ្តាល។ នេះបើតាមអ្នកជំនាញទីផ្សារដី

បណ្តោយផ្លូវជាតិថ្មីមួយភ្ជាប់ខេត្តបី នឹងទាក់ទាញវិនិយោគ និងទេសចរនៅកម្ពុជា Bunthoeun Chhut 30/August/2021 19:44

គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ផ្លូវជាតិលេខ១០ ដែលតភ្ជាប់ខេត្តសំខាន់ៗបី គឺខេត្តកោះកុង-ពោធិ៍សាត់-បាត់ដំបង នឹងក្លាយជាបណ្តាញ​ចរាចរណ៍ទំនិញ​ និងមនុស្ស​ដ៏សំខាន់ ដែលនឹងបង្កើនភាពទាក់ទាញសម្រាប់​វិស័យទេសចរណ៍ និងទិសដៅវិនិយោគ​ថ្ម