ផ្ទះជាប់ដី ខុនដូ សែនសុខ ជ្រោយចង្វារ

មាន 1 អត្តបទ
Real Estate and construction
ជ្រោយចង្វារ និងសែនសុខ ជាតំបន់អំណោយផលទាំងខុនដូ និងបុរី Bunthoeun Chhut 20/January/2021 16:32

ភ្នំពេញ៖  ខណ្ឌជ្រោយចង្វារ និងខណ្ឌសែនសុខ ជាតំបន់​ដែលមានភាពបត់បែនខ្ពស់ធៀបនឹងខណ្ឌផ្សេងៗនៅភ្នំពេញ ដែលសក្តានុពលរបស់ខណ្ឌទាំងពីរនេះអំណោយផលខ្លាំងទាំងសម្រាប់​ការអភិវឌ្ឍគម្រោងផ្ទះជាប់ដី (គម្រោងបុរីផ្ទះល្វែង និង