ប្រទេសថៃ

មាន 2 អត្តបទ
ប្រជាជនថៃអាចប្រើប្រាស់លុយឌីជីថលដើម្បីទិញផ្ទះបានពីគម្រោងធំៗមួយចំនួន Bunthoeun Chhut 19/July/2021 18:11

ក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍អចលនទ្រព្យធំៗចំនួនបីនៅក្នុងប្រទេសថៃកាលពីពេលថ្មីៗនេះ បានអនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជនប្រើប្រាស់​លុយឌីជីថល Crypto ដើម្បីទូទាត់ក្នុងការទិញផ្ទះ ដែលជាការសម្របខ្លួនថ្មីមួយ​ក្នុងការប្រើប្រាស់រូបិយប័ណ្

តំបន់ទាំងនេះ នឹងមានការវិនិយោគលំនៅឋានតម្លៃសមរម្យច្រើនជាងគេ Bunthoeun Chhut 26/March/2021 19:36

ទីផ្សារលំនៅឋាននៅតាមតំបន់សំខាន់ៗចំនួន៦កន្លែងក្នុងប្រទេសថៃ នឹងងើបឡើងខ្ពស់នៅរយៈពេលពីរឆ្នាំខាងមុខ ដោយសារការរំពឺងទុកនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលនឹងវិលត្រលប់មករកប្រក្រតីភាពឡើងវិញ និងកំណើននៃភ្ញៀវទេសចរ។ នេះបើតាមរបាយក