ប្រទេសចិន

មាន 2 អត្តបទ
ហេតុអ្វីគូស្វាមីភរិយាជនជាតិចិនលែងលះក្លែងក្លាយដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យ? Bunthoeun Chhut 11/August/2021 18:01

អាជ្ញាធរក្រុងប៉េកាំង ប្រទេសចិន បានចាប់ផ្តើមអនុវត្តន៍វិធានការ​ថ្មីមួយ​កាលពីសប្តាហ៍មុន​ដែលតម្រូវឲ្យប្តីប្រពន្ធរស់នៅទីក្រុងប៉េកាំង​ដែលប្រកាសលែងលះ ត្រូវរង់ចាំរយៈពេលបីឆ្នាំបន្ទាប់ពីការ​លែងលះ ទើបអាចទិញផ្ទះទ

ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យក្នុងប្រទេសចិនកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅដើមឆ្នាំនេះ Bunthoeun Chhut 18/March/2021 18:45

ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យនៅក្នុងប្រទេសចិនបានបង្ហាញពីសកម្មភាពយ៉ាងផុសផុលនារយៈពេលពីរខែ​ដំបូងឆ្នាំ ២០២១ ដោយបានកើនឡើងជិត ៤០ ភាគរយ ធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ នេះបើតាមទិន្ន័យពីការិយាល័យស្ថិតិជាតិរបស់ប្រទេស