បុរីលំនៅឋាន ត្រីមាសទី២ទី៣

មាន 1 អត្តបទ
គម្រោងអភិវឌ្ឍបុរីលំនៅឋាននៅតែបន្តមានកំណើនល្អ Bunthoeun Chhut 13/October/2020 15:02

ភ្នំពេញ៖ ​គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍បុរីលំនៅឋាននៅតែមានកំណើន ដែលមាន១២គម្រោងបានបើកដំណើរការដោយគិតចាប់ពីខែមេសា ដល់ខែកញ្ញាឆ្នាំ២០២០។ នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុន CBRE Cambodia។ ​របាយកាណ៍ដែលចេញផ្សាយកាលពីចុងសប្