បច្ចេកវិទ្យាអចលនទ្រព្យ

មាន 1 អត្តបទ
ក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអចលនទ្រព្យវៀតណាមកៀរគរទុន១លានដុល្លារ ដើម្បីពង្រីកប្រតិបត្តិការ Bunthoeun Chhut 06/March/2021 15:36

វៀតណាម​៖ ក្រុមហ៊ុន​ Citics ជាក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យ ដែលទើបបើកដំណើរការបានរយៈពេលពីរឆ្នាំប៉ុណ្ណោះ តែ​ជាអាជីវកម្មដ៏មាន​សក្តានុពល ដោយទទួលបានការកៀរគរទុនពីវិនិយោគិនក្នុងស្រុក និងបរទេសក្នុង